GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-08-2021 05:18   Güncelleme : 19-08-2021 05:18

Aşure yapılırken okunacak dualar neler?

İslam dünyası için mübarek aşure günü geldi çattı. Müslümanlar her yıl Muharrem ayının 10. gününü aşure günü olarak kutluyor. Aşure gününde aşure yapmak isteyen vatandaşlar Aşure yapılırken okunacak dualar neler? sorusunu araştırıyor. İşte Aşure gününde okunması gereken dualar

Aşure yapılırken okunacak dualar neler?

Muharrem ayını mübarek kılan olaylardan biri de Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günüdür. Muharrem ayını ve aşure gününü ibadet ederek geçirmek isteyenler için aşure günü okunacak duaları derledik...

AŞURE YAPARKEN OKUNACAK DUALAR NELER?

Bazı din alimleri Muharrem ayının 10. günü aşure yaparken şu duanın okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

Anlamı: “Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

MUHARREM'İN 1. VE 10. GÜNLERİNDE OKUNACAK DUÂ

Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”